Logo Prestashop

Globalne zmienne w PrestaShop 1.6

ZmiennaOpis
Koszyk
{$cart}obiekt klasy koszyka zawierający informacje o koszyku klienta
{$cart->id}ID koszyka
{$cart->id_shop_group}ID grupy sklepów – tryb multistore
{$cart->id_shop}ID sklepu – tryb multistore
{$cart->id_currency}ID waluty w koszyku
{$cart->id_customer}ID klienta, do którego należy koszyk (tylko kiedy jest zalogowany)
{$cart->id_guest}ID gościa, do którego należy koszyk
{$cart->id_address_delivery}ID adresu dostawy (kiedy zamówienie zostanie złożone)
{$cart->id_address_invoice}ID adresu rozliczeniowego (kiedy zamówienie zostanie złożone)
{$cart->id_lang}ID języka koszyka
{$cart->recycable}wartość boolean (prawda/fałsz) dla wyboru opcji recyklingu w koszyku
{$cart->gift} wartość boolean (prawda/fałsz) dla wyboru opcja pakowania prezentowego w koszyku
{$cart->gift_message}wiadomość prezentowa w koszyku
{$cart->mobile_theme}wartość boolean (prawda/fałsz) dla zamówienia z urządzenia mobilnego
{$cart->date_add}data utworzenia koszyka
{$cart->date_upd}data ostatniej aktualizacji koszyka
{$cart->id_carrier}ID dostawcy, jeśli został wybrany podczas składania zamówienia
{$cart->checkedTos}wartość boolean (prawda/fałsz) dla akceptacji warunków sprzedaży w koszyku
{$cart_qties}ilość produktów w koszyku
Katalogi
{$base_dir}URL sklepu
{$base_dir_ssl}URL sklepu w wersji z SSL (https://)
{$content_dir}URL sklepu z uwzględnieniem ustawień SSL w backoffice
{$css_dir}URL dla katalogu CSS używanego szablonu
{$img_col_dir}URL ścieżki tekstur atrybutów (np. kolorów)
{$img_store_dir}URL ścieżki zdjęć punktów sprzedaży sklepu (Admin -> Preferencje -> Dane kontaktowe sklepu)
{$img_cat_dir}ścieżka zdjęć kategorii
{$img_dir}ścieżka do zdjęć szablonu
{$img_lang_dir}ścieżka do katalogu z tłumaczeniami
{$img_manu_dir}śćieżka do zdjęć/logo producentów
{$img_prod_dir}ścieżka do zdjęć produktów
{$img_ps_dir}ścieżka do zdjęć w katalogu głównym PrestaShop
{$img_ship_dir}ścieżka do zdjęć/logo przewoźników
{$img_sup_dir}ścieżka do zdjęć/logo dostawców
{$js_dir}ścieżka do folderu JavaScript szablonu
{$lang_iso}kod ISO języka sklepu (np. 'pl’ dla polskiego lub 'en’ dla angielskiego)
{$modules_dir}ścieżka do katalogu z modułami
{$mail_dir}śćieżka do katalogu z szablonami maili wysyłanych przez PrestaShop w katalogu głównym sklepu
{$pic_dir}ścieżka do katalogu upload w katalogu głównym sklepu
{$tpl_dir}ścieżka do katalogu aktualnie używanego w sklepie szablonu
Linki
{$come_from}adres, z którego stronę sklepu odwiedził użytkownik
{$link->getPageLink(‘specific-page-controller’, true)}link do strony stworzonej przez kontroler, drugi parametr metody to wartość boolean dla adresu z https (true dla https i false dla http)
{$link->getCMSLink(‘id_cms’)}Link do strony CMS o podanym ID
{$link->getModuleLink(‘module-name’, ‘front-controller’)}Link do kontrolera modułu frontendu
Inne zmienne
{$cookie}ciasteczko użytkownika/gościa
{$currencies}dostępne waluty
{$currency}aktualnie wybrana waluta
{$customerName}Nazwa klienta (jeśli jest zalogowany)
{$id_currency_cookie}ID aktualnie wybranej waluty
{$languages}dostępne języki
{$logged}zwraca wartość boolean czy użytkownik jest zalogowany
{$page_name}zwraca nazwę aktualnej strony (np. index, order-opc)
{$priceDisplay}metoda wyświetlania cen (netto lub brutto)
{$roundMode}metoda zaokrąglania cen w sklepie
{$shop_name}zwraca nazwę sklepu
{$use_taxes}zwraca wartość boolean czy podatki są używane w sklepie