Logo Prestashop

Globalne zmienne w PrestaShop 1.6

Zmienna Opis Koszyk {$cart} obiekt klasy koszyka zawierający informacje o koszyku klienta {$cart->id} ID koszyka {$cart->id_shop_group} ID grupy sklepów – tryb multistore {$cart->id_shop} ID sklepu – tryb multistore {$cart->id_currency} ID waluty w koszyku {$cart->id_customer} ID klienta, do którego należy koszyk (tylko kiedy jest zalogowany) {$cart->id_guest} ID gościa, do którego należy koszyk {$cart->id_address_delivery} ID adresu dostawy (kiedy zamówienie zostanie złożone) {$cart->id_address_invoice} …